Johtajien suuria palkkoja perustellaan usein uskomuksilla