Jaakko ASPARA

_______________________________________________________________

 Christian Grönroos Professor

 Hanken Svenska handelshögskolan

 > Institutionen för marknadsföring

 > PB 479 (Arkadiagatan 22)

 > FI-00101 Helsingfors

 > firstname.lastname@hanken.fi

 > www.yconomie.com/aspara

 

 

BLOGI          AJANKOHTAISTA          TUTKIMUS JA JULKAISUT          CV                            

 

 

18.12.2012 -- Palkkajousto ennen eläkettä ei ole väärin

 

VATT:in johtajan Juhana Vartiaisen ehdotuksia kauhistellaan yleisesti, tai pidetään väärinä. Mutta väärin on lähinnä se, että hänen ehdotuksiaan ei oteta välittömästi käyttöön.

 

Esimerkiksi Vartiaisen uusin ehdotus, että eläkeikää lähestyvien työntekijöiden palkkausta pitäisi pystyä laskemaan, on oikein.

 

Nykyiselläänhän yksi työmarkkinoidemme keskeinen ongelma on se, että yritykset haluavat monin paikoin eroon 60 vuotta täyttäneistä työntekijöistään. Näin on siksi, että erilaisten ikälisien ja työuran aikana kertyneiden palkankorotusten myötä heidän pitämisensä talossa tulee hyvin kalliiksi yrityksille – suhteessa heidän tuottamaansa työpanokseen ja lisäarvoon, joka ei ole välttämättä sen suurempi kuin hieman nuoremmilla työntekijöillä.

 

Vaikka esimerkiksi EK periaatteessa puhuu eläkeiän myöhäistämisen puolesta, käytännössä monet sen jäsenyritykset tekevät siis juuri näin: alkavat erilaisten ero- ja eläkepakettien avulla työntää kalliita, 60 ikävuoden tienoilla olevia työntekijöitään eläkkeelle.

 

Asiantilaa parantaisi huomattavasti, jos saataisiin käyttöön Vartiaisen ehdottama malli: eli jos vanhempien työntekijöiden palkka -- ja tietysti myös työnkuva -- voisivat 60 ikävuoden jälkeen joustaa myös alaspäin.

 

Tämä edellyttäisi suomalaisilta ennen kaikkea asennemuutosta. Pitäisi hyväksyä ajatus, että ihmisen ei tarvitse eläköitymispäivänään olla uransa kaikkein korkeimmalla huipulla, kaikkein vaativimmissa tai korkeimman statuksen tehtävissä taikka kaikkein suurin pomo.

 

Meidän tulisi siis nähdä, että ei ole henkilön epäonnistumista, jos esimerkiksi viisi vuotta ennen eläköitymistä hieman luopuu statuksestaan ja siirtyy vähemmän vaativiin tehtäviin ja työnkuviin. Itse asiassa se on vain hienoa. Stressi lieventyy ja ylityöt vähenevät. Sielu ja ruumis -- sekä perhe -- kiittävät.

 

Jos palkka samalla hieman pienenee, se on pieni hinta tästä -- varsinkin jos se rehellisesti tarkoittaa, että henkilöä ei siirretä pakolla ennenaikaiselle eläkkeelle hänen kalliin palkkansa takia.

 

****

 

 

Twiittaa

 

Palaa blogin pääsivulle

 

 

BLOGI          AJANKOHTAISTA          TUTKIMUS JA JULKAISUT          CV                            

 

© Jaakko Aspara